"Budujeme partnerstvá..."

Našim poslaním je zvýšiť úroveň integrácie slovensko-maďarského prihraničného územia v oblasti hospodárskej a sociálnej spolupráce, spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia, starostlivosti o prírodné prostredie a dostupnosti. S využitím fondov EÚ sa snažíme posilniť spoločné regionálne a miestne iniciatívy spolupráce na oboch stranách štátnych hraníc.

https://www.husk-cbc.eu/sk/

 

V rámci partnerstva miest Kráľovský Chlmec a Cigánd rozvíjame program

Dialóg múzeí