Výzva na predkladanie cenových ponúk - prieskum trhu - UKONČENÉ

01.07.2014 09:54

Kultúrne centrum Medzibodrožia  a Použia so sídlom ul. Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec v rámci projektu: Dialóg múzeí, HUSK/1101/1.3.1/0244 vyzýva uchádzačov na predkladanie cenových ponúk na

Usporiadanie Otváracej konferencie a projektových workshopov.

Celý text výzvy je čitateľný  kliknutím na tento odkaz