Výzva na predkladanie cenových ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby s názvom "Obnova regionálneho múzea v Kráľovskom Chlmci"- UKONČENÉ

13.05.2013 10:33

KCMaP v Kráľovskom Chlmci predkladá výzvu na predloženie cenových ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Výzva je viditeľná  kliknutím na tento odkaz .