Výzva na predkladanie cenových ponúk – prieskum trhu s názvom "Reklamné tabule" - UKONČENÉ

02.07.2014 10:09

Kultúrne centrum Medzibodrožia  a Použia so sídlom ul. Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec v rámci projektu: Dialóg múzeí, HUSK/1101/1.3.1/0244 vyzýva uchádzačov na predkladanie cenových ponúk na poskytnutie služby:

                 4.9.1.  Reklamná tabuľa  formát A2*1ks a 1,5m*3m*1ks, do 22. júla 2014

                 4.9.6.  Fotodokumentácia (10 fotografií o múzeu pred začiatkom projektu a 20

                               fotografií po ukončení rekonštrukcie)    a reklamné predmety - (350 ks     

                               farebných brožúr o múzeu formát B6 a 150 ks papierových tašiek , formát

                               min. B6ˇ) od 22. júla do 30. júna 2015

                4.9.8.   Mobilná reklamná tabuľa v SK a HU jazyku (roll-up) 6 ks, v súlade

                                s programovou príručkou, do 22. júla 2014.

 

Celý text výzvy je čitateľný  po kliknutí na tento odkaz