Ženská spevácka folklórna skupina 

    Malý Horeš

 Ženská spevácka skupina bola založená v roku 1998 a v súčasnosti má 12 členov.

 V rokoch 2001 a 2005 boli účastníkmi celoslovenského kola ľudových piesní "Bíborpiros szép rózsa". Vystúpili v Gombaseku a aj v zahraničí.

 Sú stálymi účastníkmi miestnych a regionálnych kultúrnych podujatí.

 Repertoár skupiny tvoria najmä ľudové piesne Medzibodrožia, ale prezentujú aj piesne iných regiónov.

      Vedúcou skupiny je Dr. Ildikó Paholicsová.

Kontakt : Dr. Ildikó Paholicsová

                076 52 Malý Horeš

Tel: +421 56 63 97 279