Tisza

Spevokol

Veľké Trakany

Spevokol založený v roku 1984 v súčasnej dobe má 18 členov. Sú stálymi účastníkmi kultúrneho diania Medzibodrožia a Použia.

Viackrát vystúpili v Gombaseku a sú pravidelnými účastníkmi zahraničných podujatí.

Na celoštátnych festivaloch boli trikrát zaradení do zlatého pásma, naposledy v roku 2007.

Repertoár spevokolu tvoria najmä miestne a regionálne ľudové piesne, ale prezentujú piesne aj iných regiónov.

       Vedúcim spevokolu je Mgr. Ladislav Csonka, organizačný vedúci József Kopasz.

Kontakt :  Mgr. Ladislav Csonka

                076 42 Veľké Trakany

Tel: +421 56 63 55 023, +421 907  667 341,  +421 911 991 971