Őszirózsák

Spevácka folklórna skupina

Vojka

 

Spevácka skupina bola založená v roku 2005 pri MO Csemadoku a v súčasnej dobe má 9 členov.

Viackrát vystupovali na miestnych a regionálnych kultúrnych podujatiach  ale aj v zahraničí.

Vo svojom repertoári sa skupina snaží o zachovanie starých zvyklostí a tradícií našich predkov a ich zachovanie pre mladú generáciu.

       Vedúcou skupiny je Viola Orgovánová.

Kontakt :  Viola Orgovánová

                    076 83 Vojka

Tel : +421 56 63 94 492