Detský folklórny súbor Vánok Veľké Kapušany

Mestečko Veľké Kapušany, ktoré je prirodzeným centrom Použia, je známe tým, že leží na hranici s 2 susednými štátmi: Maďarskom a Ukrajinou. V roku 1999 z podnetu p. Jozefa Popčáka a vedenia miestnej Matice Slovenskej vznikol DFS, ktorý sme nazvali Vánok.
V r.2002 sa súbor pretransformoval na Občianske združenie Vánok. Pán J.Popčák je vedúcim tohto telesa a stará sa už dlhých 12 rokov o jeho fungovanie, materiálne a programové zabezpečenie.

Súbor vznikol s cieľom, aby sa prostredníctvom detí šírili a v povedomí súčasníkov uchovávali ľudové zvyky a tradície nášho regiónu Zemplín, ale aj folklórne prvky iných oblastí Slovenska. DFS navštevuje 6O detí vo veku od 7-16 rokov. Sú to deti z mesta i okolitých dedín. Vôbec im nevadí, že musia dochádzať do mesta, pretože do súboru chodia radi a ľudový tanec a spev im prirástli k srdcu. Súbor má 2 zložky: tanečnú a spevácku, ktoré
sa ďalej delia na mladšiu a staršiu kategóriu. Ako čas plynul, a Vánok postupne rástol a vyvíjal sa do zrelšej podoby, vznikla prirodzená potreba založiť dospelý súbor tanečníkov a tanečníčok, ktorí sú v súbore už od jeho zrodu. Už 5 rokov deti tancujú tance, ktoré choreograficky pripravuje p. Ing.Martin Koščo.

Počas svojej existencie sa súbor zaradil medzi uznávané súbory, o čom svedčí aj množstvo ocenení , diplomov a medailí. Medzi ne rátame popredné umiestnenie v krajských súťažiach „Na tej lúke na zelenej“ a „Zahrajže, mi zahraj“. Za šírenie dobrého mena na Slovensku i v zahraničí sme  získali ocenenie primátora mesta. V roku 2010 bol Vánok ocenený čestným uznaním – plaketou predsedu KSK .

Navštívte oficiálnu stránku DFS Vánok na adrese

https://www.dfsvanok.sk/