Rotyó

Drahňov

"Rotyó" vlastným menom František Bodor 69 ročný Drahňovčan - cimbalová pýcha Medzibodrožia a Použia.

Vystúpil na nespočetných domácich a zahraničných podujatiach.

Jeho cimbalová hra verne prezentuje rómsku kultúru a tradície ľudovej hudby.

Kontakt : František Bodor

                076 74  Drahňov 255