Ptrukšiansky spevokol

Ptrukša

Ptrukšiansky spevokol bol založený v decembri 1957 a vrchol svojho úspechu dosiahol v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. V tomto období sa okrem  spevu venovali aj ľudovým tancom.

Po úspechoch na folklórnom festivale v Želiezovcach sa stali uznávaným aj v celoštátnom meradle.

V súčasnosti má spevokol 15 členov a je v štádiu znovuzrodenia.

Spevokol patrí k stálym účastníkom podujatí, ktoré sú usporiadané obcami Použia. Spoločným menovateľom členov je ich láska k ľudovým piesňam tohto regiónu. Ich štýl prednesu je originálny - za najcennejšie považujú pôvodné originálne znenie piesní.

Kontakt : Ján Demes

                076 77 Ptrukša

Tel: +421 56 63 80 324