Miešaný spevácky zbor Jánosa Erdélyiho

Veľké Kapušany

Miešaný spevácky zbor vo Veľkých Kapušanoch bol založený v roku 1996. V súčasnej dobe má 25 členov.

Od svojho vzniku sú stálymi účastníkmi regionálnych kultúrnych podujatí a ako členovia spolku speváckych zborov Seprődi János viackrát reprezentovali náš región aj v zahraničí.

V roku 2006 za svoju činnosť dostali vyznamenanie "PRO URBE" a vydali aj prvú zvukovú nahrávku na CD nosiči pod názvom "Tavasz dal".

Vo Veľkých Kapušanoch päťkrát organizovali Medzinárodný festival speváckych zborov.

Ich repertoár tvoria spracované zborové diela.

     Vedúcou zboru je Mgr. Malvína Baloghová Domonkošová.

Kontakt : 

        Mgr. Malvína Baloghová Domonkošová

        079 01 Veľké Kapušany

Tel: +421 56 63 88 034

e-mail : baloghnedm@zoznam.sk