Latoričan

Miešaný spevácky zbor

Veľké Kapušany

Miešaný spevácky zbor Latoričan bol založený v roku 1996. V zbore je 23 stálych členov.

Na začiatku  repertoár pozostával z ľudových piesní v dvojhlasnom  prednese, ktorý sa postupne rozšíril na trojhlas. Okrem ľudových piesní má zbor vo svojom repertoári aj piesne s vianočnou a cirkevnou tematikoupiesne s národnou tematikou.

Pravidelne vystupujú na domácich kultúrnych podujatiach, ale viackrát reprezentovali región i v zahraničí.

 V roku 2004 vydali svoje prvú zvukovú nahrávku na CD nosiči.

     Vedúcou zboru je Ingrid Tóthová, predsedom  zboru Ján Štenko.

Kontakt : Ingrid Tóthová

                079 01 Veľké Kapušany

Tel: +421 905 585 502