Reformovaný spevácký zbor

Ladmovce    

Reformovaný spevácky zbor v Ladmovciach vznikol v roku 2002. Základ zboru tvorí 10 nadšencov, ktorí pocítili krásu zborového spevu.

     Repertoár zboru tvoria duchovné piesne, žalmy, kánony.

Každoročne usporiadajú Stretnutie speváckych zborov obvykle v Trojičnú nedeľu.

     Vedúcou zboru je Mária Spišáková.

Kontakt : Mária Spišáková

                076 34  Ladmovce

Tel: +421 949 406 989