Jázmin

Spevácka folklórna skupina

Boťany

Skupina bola založená v roku 2007. V súčasnej dobe má 18 členov.

Repertoár skupiny tvoria najmä ľudové piesne Medzibodrožia a okolitých regiónov.

       Vedúcou skupiny je Klaudia Kocsis - Ripcsu

Kontakt :  Klaudia Kocsis - Ripcsu

                076 43 Boťany

Tel : +421 918 161 841