Gyöngyvirág

Spevokol

Svätá Mária

Spevokol založený v roku 2005 má v súčasnej dobe 9 členov. Vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach v regióne Medzibodrožia.

Repertoár spevokolu tvoria najmä miestne a Medzibodrožské ľudové piesne.

       Vedúcou skupiny je Veronika Battyányiová a Mgr. Petronella Horbuláková

Kontakt :  Veronika Battyányiová

076 35 Svätá Mária

Tel: +421 56 63 96 271