Emmánuel

Cirkevná hudobná skupina

Veľké Trakany

Cirkevná hudobná skupina bola založená v roku 1997.

V súčasnosti má 10 členov.

Ich repertoár tvoria náboženské piesne a zhudobnené básne, ktoré sú prednesené formou chóru s hudobným doprovodom.

V roku 2006 vydali CD album s názvom "Raduje sa moje srdce".

Kontakt :  Erika Pribéková

                076 42 Malé Trakany

Tel: +421 915 990 091