Cserfaág

Spevácky zbor

Čierna

Spevácky zbor bol založený v roku 2003 pri MO Csemadoku a v súčasnosti má 12 členov. Sú pravidelnými účastníkmi miestnych a regionálnych kultúrnych podujatí.

Repertoár speváckeho zboru tvoria cirkevné zborové diela.

        Vedúcou zboru je Valéria Fedičová.

        Umeleckou vedúcou je Lídia Soltészová.

Kontakt :  Valéria Fedičová

                076 43 Čierna

Tel: +421 56 62 81 960

        +421 905 /392 942