Calix

Reformovaný ženský zbor

Malé Trakany

 Ženský zbor Calix bol založený v roku 2005 pri reformovanej cirkvi v Malých Trakanoch. Zbor tvorí 14 nadšených žien.

 Najradšej spievajú dvojhlasné cirkevné zborové piesne a žalmy, ale v repertoári majú aj ľudové piesne.

 Sú pravidelnými účastníkmi tradičných novoročných a veľkonočných koncertov ako aj zborových festivalov. Viackrát vystúpili v Miskolci  (Maďarsko)

 Na úroveň vystúpení Calixu značnou mierou prispieva klavirista Mgr. Gustáv Nagy.

        Vedúcou zboru je Mgr. Katarína Nagyová.

Kontakt :  Mgr. Katarína Nagyová

                076 42 Malé Trakany

Tel: +421 907 096 076