Búzakalász

Spevácka folklórna skupina

Veľký Kamenec

Spevácka skupina bola založená v roku 2005 a v súčasnosti má 11 členov. Sú pravidelnými účastníkmi miestnych a regionálnych kultúrnych podujatí, ale vystúpili už aj v zahraničí.

Repertoár skupiny tvoria najmä miestne ľudové piesne.

       Vedúcou skupiny je Hajnalka Gulyás.

Tel: +421 908 339 359

Kontakt :  Miestna organizácia Csemadok - Alžbeta Nagyová

076 36 Veľký Kamenec

Tel: +421 915 929 355