V spolupráci mesta Kráľovský Chlmec a Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia, ako kultúrnej inštitúcie KSK, sa 2. augusta 2013 konalo v regionálnom múzeu J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci slávnostné otvorenie výstavy ku storočnici Medzibodrožskej hospodárskej železnice, alebo populárnejším pomenovaním: úzkokoľajky.

Čestnými hosťami podujatia boli primátor mesta pán Jozef Balog a poslanec zastupiteľstva KSK, pán Gejza Sačko. 

Slávnosť bola otvorená poéziou z pera Attilu Pásztora s názvom „Pohľady z Kenézlő”, v prednese pani Katalin Hudák Mátyás. Nasledovala odborná prednáška pána Petra Parragha, hlavného správcu maďarských železníc MÁV vo výslužbe s názvom „História hospodárskej železnice v Medzibodroží”. 

V zastúpení hospodárskej železničnej spoločnosti z regiónu Hegyköz, pán Dr. György Lenárt predniesol pútavú prednášku o minulosti a súčasnosti úzkokoľajky v Hegyköz.

V rámci otvorenia výstavy bola odhalená pamätná tabuľa z granitu k 100. výročiu spustenia hospodárskej železnice v Kráľovskom Chlmci, ktorú venoval mestu pán Attila Bók spolu s rodinou.  

Podujatie poctilo svojou účasťou viacero významných odborníkov, ako pán Gyula Bánkúti, zástupca koľajových dráh v Miškovci, pán Péter Karajz majiteľ zbierky z Nového Mesta pod Šiatrom, ďalej pán Miklós Lezsák, majiteľ zbierky z Miškovca, ako aj pán Róbert Nádasi, expert pre prepravu osôb, v zastúpení MÁV Zrt., Budapešť.

Napriek augustovým horúčavám sa v kráľovskochlmeckom múzeu mohli schladiť početní návštevníci na pútavej výstave, pretože chodiť do múzea sa oplatí. 

Výstava bude otvorená do posledného septembrového týždňa každý deň od 10:00 do 18:00, alebo podľa záujmu v dohodnutom čase.   

 

Slávnostné otvorenie výstavy

Záznamy: 1 - 3 zo 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Na výstave nájdete aj tieto exponáty

Záznamy: 1 - 3 zo 16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>