Kráľovská vínna apotéka

10. október 2012

Vínna apotéka je súčasťou Regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha, ktorej hlavným poslaním je  prezentácia historických, kultúrnych a prírodných hodnôt, zároveň zachovanie dedičstva sedmohradskej vetvy rodiny Mailáthovcov a ich pôsobenia na spoločenský vývoj okolia. V suterénnej časti múzea je umiestnená stála expozícia Kráľovskochlmeckého vinohradníckeho rajónu. V rámci expozície je predstavená niekoľko storočná vinohradnícka a vinárska tradícia v Medzibodroží a nadväzujúce ľudové remeslá.            

Prevádzkovateľom muzeálnej expozície je Kultúrne centrum Medzuibodrožia a Použia, ako rozpočtová organizácia košického samosprávneho kraja, založená v roku 2006. Poslaním tejto inštitúcie je zveľaďovanie a rozvíjanie regionálnej kultúry, zvýraznením multikultúrneho rázu mikroregiónu.

Mesto Kráľovský Chlmec je vstupnou bránou programu Terra Incognita. Iniciátorom programu je Košický samosprávny kraj so zámerom predstavenia kultúrneho dedičstva župy, zhrnutej do troch tematických ciest. Týmito cestami sú Via ferraria, spracujúca tematiku  kultúry opracovávania železa, ďalej Via Gothica, gotická tematická cesta a Via Vinaria, prezentujúca kultúru vína. Kráľovská vínna apotéka je súčasťou tematickej cesty Via Vinaria, pričom predstavuje návštevníkom minulosť a súčasnosť Kráľovskochlmeckého vinohradníckeho rajónu.         

Oblasť Medibodrožia a Použia je otvorená aktívnej turistike, keďže má veľmi bohatú vinohradnícku a vinársku tradíciu, ktorá sa organicky viaže na historický a kultúrny vývoj mikroregiónu. Nedotknutá príroda, čarovné rastlinstvo a živočíšstvo, ďalej historické stavané dedičstvo, ako aj pamätné miesta našich velikánov, poskytujú návštevníkom jedinečný zážitok.     

Srdečne pozývame do Medzibodrožia a Použia milovníkov hodnôt a prírody, ako aj labužníkov obľubujúcich jedinečné chute a zážitky.

Kráľovskochlmecký vinársky rajón

Vulkanické masívy Tarbucky - Tarbucka (277 m), Svätojánsky vrch (272 m) a kráľovskochlmecký Veľký kopec (264 m) a Malý kopec (222), vynárajúce sa z roviny   v severnej časti Medzibodrožia, vytvárajú optimálne podmienky pre rozvíjanie vinohradníctva. Pestovanie viniča sa udomácnilo aj na priľahlých pieskových nánosoch, pričom Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón nevytvára súvislý vinohradnícky región.  

Do Kráľovskochlmeckého vinohradníckeho rajónu zaraďujeme nasledovné lokality: obce kategórie B2 - Cejkov, Hraň, Malý Kamenec, Kašov, Kráľovský Chlmec, Leles, Malý Horeš, Pribeník, Sirník, Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec, Zemplín, Zemplínske Jastrabie, Svätuše?. Obce kategórie B3 - Bačka, Beša, Biel, Boľ, Čičarovce, Malé Trakany, Poľany, Somotor, Strážne, Svätá Mária, Veľké Trakany, Veľký Horeš.

V teréne možno pozorovať aj stopy dávneho vinohradníctva. Môžeme vidieť stopy terás, tzv. garády (ohrady), poskladané viacerými generáciami z kameňa a pivnice vyhĺbené do svahu. V obciach Svätuše, Malý Horeš a Kráľovský Chlmec sú tieto pivnice miestami pravdepodobne stredovekého pôvodu. 

Pestovateľské centrá majú ostrovný charakter a zapadajú do okolitého prostredia s inými reliéfnymi a agrikultúrnymi danosťami. Pri pestovaní viniča okrem kolikového oporného vedenia je rozšírený aj kordónový spôsob pestovania. Vinári uskladňujú plody svojej práce v tufových a andezitových tesaných, prípadne stavaných pivniciach so stálou teplotou 10-12 °C. Do pivníc sa dostávajú strmým ústim spoločných pivničných vchodov – alebo lisovní hrozna, kde sa nachádzajú tzv. pivničné cely malých rozmerov, ktorých priemerná dĺžka je 5-10 metrov, šírka 2-2,5 metra a výška 1,8-2,5 metra. Jednotlivé cely sú vlastníctvom rôznych vinárov. Gazdovia  dorábajú víno väčšinou pre vlastnú spotrebu, ale aj na predaj návštevníkom a turistom. Niekoľkí renomovaní vinári disponujú s vybudovanou predajnou sieťou.

Pestované odrody viniča

Oblasť Kráľovsko-chlmeckého rajónu je morfologicky rôznorodá. Stretáva sa tu rovina s  pahorkami Medzibodrockých pláňav a tromi riekami: Bodrogom, Latoricou a Tisou. Podnebie oblasti je teplé a mierne vlhké, miestami aj suché s chladnejšou zimou. Ľahké piesočnaté pôdy sú vynikajúce na výrobu decentne jemných vín, kým na ťažších ílovitých pôdach na kamennom podloží sa rodia vína s markantnou chuťou. V súčasnosti je najrozšírenejšie pestovanie bielych muštových odrôd, najmä Rizling vlašský, Furmint a Lipovina, ale aj Müller–Thurgau, Burgundské biele, Chardonnay, Muškát ottonel, Devín a z modrých odrôd Burgundské modré a Frankovka modrá. Nájdeme tu aj odrody Sauvignon, Veltlínske zelené, Tramín červený, Cabernet Sauvignon a Svätovavrinecké.

Z rôznych historických zdrojov sa dozvedáme aj o starých pestovaných druhoch, ktoré sa miestami zachovali a majú charakter regionálnych odrôd.  Pál Magda zaznamenal v roku 1809 nasledovné sorty: ,,Okrem dobroty pôdy na akosť vína vplýva aj druh viniča. Najčastejšie druhy viniča sú nasledovné: Holyagos, Furmint, Madárkás, Török Gohér, Budai Gohér, Muskotály, Hárslevelű, Balafánt, Leányszőlő, Fejérszőlő, Polyhos, Rózsás, Gerset, Purtsin, Ketsketsetsü, Rumonya, Bogár szőlő, Király édes, Fejér boros, Gyöngy fejér, Zöld szőlő, Batai, Gatsai, Bakator etc.“

Po veľkej epidémii fyloxéry, ktorá v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia zasiahla aj našu oblasť, sa udomácnili rezistentné odrody štiepením domácich druhov viniča do podpníkov amerických samorodých odrôd. Priekopníkom v tejto oblasti bol gróf József Mailáth, ktorý významným podielom prispel k oživeniu vinohradníctva v okolí Kráľovského Chlmca. 

Via Vinaria

Východoslovenská vinohradnícka oblasť

Geologicky rôznorodá oblasť sa rozprestiera na miernych svahoch pohorí a zvlnenom okraji Východoslovenskej nížiny. Tvoria ju 4 vinohradnícke rajóny (89 vinohradníckych obcí) od Moldavy nad Bodvou, cez Orechovú, Tibavu, Vinné, Kráľovský Chlmec až po Stredu nad Bodrogom. Samostatným vinohradníckym regiónom je Vinohradnícka oblasť Tokaj.

Moldavský vinohradnícky rajón: obce kategórie B2 - Debraď, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Moldava nad Bodvou, Turňa nad Bodvou, obce kategórie B3 - Čečejovce, Drienovec, Dvorníky-Včeláre, Janík, Nižný Lánec, Perín-Chym, Rešica, Seňa, Ždaňa

Sobranský vinohradnícky rajón: obce kategórie B2 - Baškovce, Hlivištia, Horňa, Husák, Choňkovce, Jasenov, Jenkovce, Kolibabovce, Koňuš, Koromľa, Krčava, Nižné Nemecké, Orechová, Porúbka, Poruba pod Vihorlatom, Priekopa, Remetské Hámre, Sejkov, Svätuš, Tibava, Úbrež, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké.

Michalovský vinohradnícky rajón: obce kategórie B2 - Brekov, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Kusín, Nižný Hrušov, Oreské, Staré, Strážske, Trhovište, Trnava pri Laborci, Vinné, obce kategórie B3 - Bracovce, Falkušovce, Kačanov, Lesné, Malčice, Markovce, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Pozdišovce, Rakovec nad Ondavou, Závadka, Zbudza.

Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón: obce kategórie B2 - Cejkov, Hraň, Malý Kamenec, Kašov, Kráľovský Chlmec, Leles, Malý Horeš, Pribeník, Sirník, Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec, Zemplín, Zemplínske Jastrabie, Svätuše.

obce kategórie B3 Bačka, Beša, Biel, Boľ, Čičarovce, Malé Trakany, Poľany, Somotor, Strážne, Svätá Mária, Veľké Trakany, Veľký Horeš.

Vinohradnícka oblasť Tokaj: obce kategórie B1 - Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Viničky, Ladmovce, Zemlín 

Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z Programu Terra Incognita

www.terraincognita.sk     www.vucke.sk        www.arr.sk

 

            

                     

 

Brožúra

Záznamy: 1 - 3 zo 8
1 | 2 | 3 >>

Kráľovská vínna apotéka

Záznamy: 1 - 3 zo 27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>