Kultúrne centrum

Medzibodrožia a Použia

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Boľská 41
077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 35570911,

DIČ: 2022114347

Oddelenie osvetovej činnosti

ulica Boľská č. 41, 077 01  Kráľovský Chlmec

Tel/Fax.:     +421 56 63 21 620

                    +421 918 624 163

E-mail: kcmap.kralovskychlmec@gmail.com

  

Regionálna knižnica

ulica Hlavná č. 72, 077 01  Kráľovský Chlmec,   Tel.: +421 56 63 21 845

Regionálne múzeum

ulica J. Mailátha č. 2 Kráľovský Chlmec, Tel.:+421 905 223 435

Organizačná štruktúra:

 

Kontaktujte nás