História

Knižnica v Kráľovskom Chlmci pôsobí od 60-tych rokov 20 storočia. Prvé záznamy o knižničných jednotkách sa datujú od roku 1977. Knižnica prešla rôznymi zmenami a jej sídlo sa často menilo. Striedavo pôsobila priamo pod vedením Mesta Kráľovský Chlmec, alebo to zverila Mestskému kultúrnemu  stredisku. V súčasnej dobe pôsobí pod vedením Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia so sídlom v Kráľovskom Chlmci, ktorý je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja. Z klasickej mestskej  sa tak vytvorila moderná knižničná a informačná inštitúcia.

Knižnica má regionálny charakter, slúži  širokej verejnosti v obvode Medzibodrožia a Použia. Knižničný fond je prístupný pre 39 tisíc obyvateľov v  34 obciach Medzibodrožia a 17 obciach Použia.

Knižničný fond tvorí takmer 29 200 kníh. Ten je tvorený tak, aby obsiahol všetky vekové, profesijné i sociálne skupiny obyvateľov - knihy, regionálna tlač, periodiká, audiovizuálne dokumenty a katalógy. V rámci svojho pôsobenia sa rozvíja úzka spolupráca so všetkými školami v mestách Kráľovský Chlmec a Veľké Kapušany  ale aj obciach Medzibodrožia a Použia.

Pravidelne sa organizujú rôzne podujatia, hlavne exkurzie, besedy o prečítaných knihách, rozprávkové dopoludnia a popoludnia. Stredobodom pozornosti je o uspokojovanie kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb s dôrazom   na celoživotné  vzdelávanie a duchovný rozvoj všetkých vrstiev obyvateľstva