Regionálna knižnica plní najmä tieto úlohy:

 • zabezpečuje slobodný prístup k informáciám na všetkých druhoch nosičov,
 • napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedecko-výskumných a vzdelávacích potrieb obyvateľstva,
 • podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj obavateľov,
 • sprístupňuje univerzálny knižničný fond, vrátane regionálnych dokumentov,
 • poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby,
 • organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie podujatia,
 • vytvára a sprístupňuje rgionálne bibliografické a faktografické databázy,
 • odborne spracováva a sprístupňuje regionálnu bibliografiu, plní úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne,
 • zabezpečuje doplňovanie knižničných fondov obecných knižníc na základe uzavretých zmlúv,
 • vyhotovuje štatistiky o verejných knižniciach,
 • zúčastňuje sa  na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborného katalógu knižníc v elektronickej forme

Otvorenie nových priestorov v roku 2012

Záznamy: 1 - 2 zo 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>