Zoznam zmlúv za rok 2015

P.č. Čislo zmluvy Zhotoviteľ Dátum zverejnenia
1. Zmluva o poskytnutí právnych služieb JUDr. Pirovits - Kráľovský Chlmec 2.2.2015
2.  Zmluva o dielo  Marián Györky- MS PRINT 20.2.2015
3. Zmluva o dielo č. 20022015 EinsteinDesignStudio - Tomojka Vojtko Béla - Poľany 20.2.2015
4. Zmluva o dielo č. 20150223 Regionálna rozvojová agentúra Sírava - Pozdišovce 23,2,2015
5. Zmluva o dielo č. 20150224 Centrum prvého kontaktu - Michalovce 24.2.2015
6. Mandátna zmluva 1/2015 Tender - konzult s.r.o Košice 25.2.2015
7. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 17.07.2014 PRIVAT - Feteriková - Kráľovský Chlmec 25.5.2015
8. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 18.07.2014 GNK-FOTOLAB - Orehovský - Kráľovský Chlmec 25.5.2015
9. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 20150223 Regionálna rozvojová agentúra Šírava - Pozdišovce 25.5.2015
10. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 20150224 Centrum prvého kontaktu - Michalovce 25.5.2015
11. Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve Tender - konzult s.r.o Košice 24.6.2015
12. Kúpna zmluva č. Z201512846_Z Norbert Hrab - HB INTERIERS SLOVAKIA 30.6.2015
13. Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Ing. Tibor Szemán - Somotor 30.6.2015
14. Zmluva o dobrovoľníckej činnosti  Alexandra Jabriková - Kráľovský Chlmec 30.6.2015
15. Kúpna zmluva č. Z201515761_Z Tamáš Lovasz- TL Holding 15.7.2015
16. Zmluva o dielo  Norbert Hrab - HB INTERIERS SLOVAKIA  17.7.2015
17.  Kúpna zmluva č.Z201517694_Z  Tamáš Lovasz- TL Holding 28.7.2015
18.  Kúpna zmluva č. Z201518736  Tamáš Lovasz- TL Holding 6.8.2015
19.  Kúpna zmluva č. Z201525169  Tamáš Lovasz- TL Holding 25.9.2015
20.  Kúpna zmluva č. 201525588  Tamáš Lovasz- TL Holding 29.9.2015
21. Kúpna zmluva č. Z201525752 Tamáš Lovasz- TL Holding 02.10.215
22. Kúpna zmluva č. Z201529967 Datacomp s.r.o. 20.10.2015
23. Zmluva o dielo Tamáš Lovasz- TL Holding 27.10.2015