Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ: Kultúrne centrum medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec

Sídlo: ulica Boľská 41, 077 01  Kráľovský Chlmec

Štatutárny zástupca: PaedDr. Gabriela Zvolenská

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"). Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Rok 2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 1/2017

 

 

Rok 2016
 
 
Rok 2015
 
 
 
 

Rok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 1/2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 2/2014

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 3/2014 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4/2014