Objednávky

 
Zoznam objednávok v roku 2015
 
P.č. Čislo objednávky Zhotoviteľ Dátum zverejnenia
1. 1-1/15 A-Mobil - Kráľovský Chlmec 7.1.2015
2. 2/2015 Leles press - Leles 7.1.2015
3. 3/2015 Petitt Press 7.1.2015
4. 4/2015 Štefan Murinčák - Kráľ. Chlmec 7.1.2015
5. 4/2015 Slovenská pošta - Banská Bystrica 7.1.2015
6. 5/2015 Štefan Murinčák - Kráľ. Chlmec 7.1.2015
7. 6/2015 Čoros Patrik - Leles 20.5.2015
8. 7/2015 Domex - Kráľovský Chlmec 20.5.2015
9. 8/2015 GI-Market - Kráľovský Chlmec    28.4.2015
10. 9/2015 L-Press - Leles 25.5.2015
11. 10/2015 OV Csemadok - Kráľovský Chlmec 4.5.2015
12. 11/2015 Nábytok Rajna - Kráľovský Chlmec 4.5.2015
13. 12/2015 Regio - Kráľovský Chlmec 4.5.2015
14. 13/2015 Andrea Marková - Veľké Kapušany 4.5.2015
15. 14/2015 Štefan Murinčák - Kráľ. Chlmec 4.5.2015
16. 15/2015 Berta Szurosová - Veľké Kapušany 4.5.2015
17. 16/2015 Hernád Magyar Lap Kiadó - Košice 18.6.2015
18. 17/2015 Čorosová Annamária - Leles 18.6.2015
19. 18/2015 Čorosová Annamária - Leles 18.6.2015
20. 19/2015 Štefan Murinčák - Kráľ. Chlmec 18.5.2015
21. 20/2015 Július Orehovský - Kráľ. Chlmec 15.6.2015
22. 21/2015 Železničná spoločnost - Bratislava 14.7.2015
23. 22/2015 Herbária - Kráľovský Chlmec 14.7.2015
24. 23/2015 Liskaiová - Kráľovský Chlmec 14.7.2015
25. 24/2015 Nagyová Anna - Viničky 14.7.2015
26. 25/2015 Nagyová Anna - Viničky 28.7.2015
27. 26/2015 Eniko Kalapos - Kráľovský Chlmec 5.6.2015
28. 25/2015 Gazdag - Kráľovský Clmec 5.6.2015
29. 26/2015 Hernár, s.r.o. - Košice 7.8.2015
 30 27/2015   EXTRA - Lorincz - Kráľ. Chlmec 7.8.2015
31. 28/2015 SOZA - Bratislava 7.8.2015
32. 29/2015 Berta Szurosová - Veľké Kapušany 7.8.2015
33. 30/2015 Mgr. Balický - Čierna nad Tisou 7.8.2015
34. 31/2015 GI-Market - Kráľovský Chlmec 7.8.2015
35. 32/2015 Agát - Kráľovský Chlmec 31.8.2015
36. 33/2015   18.11.2015
37. 34/2015   1.12.2015