Objednávky

Zoznam objednávok v roku 2014

 
P.č. Čislo objednávky Zhotoviteľ Dátum zverejnenia
1. 1/1/2014 LIFTA - Kráľovský Chlmec 27.1.2014
2. 1/2014 Murinčák - Kráľovský Chlmec 27.1.2014
3. 1/4/2014 INGREAL - Veľké Kapušany 27.1.2014
4. 2/2014 Petit Press - Bratislava 27.1.2014
5. 3/2014 Gazdag - Kráľovský Chlmec 27.1.2014
6. 4/2014 Slovenská pošta - Banská Byst. 29.1.2014
7. 143/14 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 13.2.2014
8. 6/2014 PIKO - Kráľovský Chlmec 13.2.2014
9. 6/1/2014 A-MOBIL - Kráľovský Chlmec 13.2.2014
10. 6/2/2014 Zlatý strapec - Viničky 13.2.2014
11. 6/3/2014 Murinčák - Kráľovský Chlmec 13.2.2014
12. 7/2014 AGOLO - Kráľovský Chlmec 13.2.2014
13. 10/2014 EXTRA - Kráľovský Chlmec 27.2.2014
14. 11/2014 MOS - Kráľovský Chlmec 18.3.2014
15. 15/2014 REGIO - Kráľovský Chlmec 18.3.2014
16. 15/1/2014 POMO - Kráľovský Chlmec 18.3.2014
17. 16/2014 Mesto Kráľovský Chlmec 18.3.2014
18. 17/2014 Mesto Kráľovský Chlmec 18.3.2014
19. 18/2014 GOLD-TUR - Svätá Mária 31.3.2014
20. 19/2014 Pekáreň Gazdag - Kráľ. Chlmec 31.3.2014
21. 20/2014 Liskaiová - Kráľovský Chlmec 31.3.2014
22. 20/1/2014 Mesto Kráľovský Chlmec 31.3.2014
23. 21/2014 Orehovský - Kráľ. Chlmec 9.4.2014
24. 21/1/2014 AGÁT - Kráľovský Chlmec 9.4.2014
25. 22/2014 Pekáreň Gazdag - Kráľ. Chlmec 9.4.2014
26. 22/1/2014 M.G.R. - Balický - Čierna n. Tisou 9.4.2014
27. 22/2/2014 AGÁT - Kráľovský Chlmec 9.4.2014
28. 24/2014 MODA - Kráľovský Chlmec 9.4.2014
29. 25/2014  Pekáreň Gazdag - Kráľ. Chlmec  9.4.2014
30. 25/1/2014 Murinčák - Kráľovský Chlmec 9.4.2014
31. 25/2/2014 A-MOBIL - Kráľovský Chlmec 9.4.2014
32. 25/3/2014 AGÁT - Kráľovský Chlmec 9.4.2014
33. 26/1/2014 GNK - Fotolab - Kráľovský Chlmec 9.4.2014
34. 26/2/2014 GNK - Fotolab - Kráľovský Chlmec 9.4.2014
35. 27/2014 STK - Kráľovský Chlmec 9.4.2014
36. 27/1/2014 POMO - Kráľovský Chlmec 16.4.2014
37. 28/2014 MÓDA - Veľké Kapušany 16.4.2014
38. 28/1/2014 WEBNODE AG 16.4.2014
39. 29/2014 FlorDekor - Veľké Kapušany 24.4.2014
40. 32/2014 Zlatý Strapec - Viničky 24.4.2014
41. 33/2014 Alexander Nagy - Kráľ. Chlmec 24.4.2014
42. 33/1/2014 GOLD-TUR - Svätá Mária 24.4.2014
43. 35/2014 KORONA - Veľký Kamenec 6.5.2014
44. 36/2014 Murinčák - Kráľovský Chlmec 6.5.2014
45. 36/1/2014  POMO - Kráľovský Chlmec  6.5.2014
46. 36/2/2014 REGIO spol. s.r.o. - Kráľ. Chlmec 6.5.2014
47. 37/2014 GAZDAG - Kráľovský Chlmec 6.5.2014
48. 38/2014 Alexander Nagy - Kráľ. Chlmec 6.5.2014
49. 38/1/2014 GOLD-TUR - Kráľovský Chlmec 16.5.2014
50. 41/2014 GROTTO Trade - Bratislava 16.5.2014
51. 41/1/2014 AGÁT - Kráľovský Chlmec 16.5.2014
52. 42/2014 POMO - Kráľovský Chlmec 16.5.2014
53. 43/2014 LIFTA - Kráľovský Chlmec 16.5.2014
54. 43/1/2014 LIFTA - Kráľovský Chlmec 16.5.2014
55. 43/2/2014 LIFTA - Kráľovský Chlmec 16.5.2014
56. 44/2014 PIKO - Kráľovský Chlmec 16.5.2014
57. 44/1/2014 Liskaiová - Kráľovský Chlmec 16.5.2014
58. 45/2014 Hvezdáreň v Michalovciach 16.5.2014
59. 45/1/2014 AGÁT - Kráľovský Chlmec 16.5.2014
60. 46/2014 Webnode AG - Zug 16.5.2014
61. 46/1/2014 Daniel Oros - Košice 16.5.2014
62. 48/2014 Reštaur. Báró-Streda n. Bodrogom 16.5.2014
63. 49/2014 Kiss Jozef - Svätuše 16.5.2014
64. 53/2014 Lukostrelecký klub - Leles 16.5.2014
65. 53/1/2014 EXTRA - Kráľovský Chlmec 16.5.2014
66. 55/2014 ŽSS - Bratislava 30.5.2014
67. 55/1/2014 AGÁT - Kráľovský Chlmec 30.5.2014
68. 56/2014 Murinčák - Kráľovský Chlmec 30.5.2014
69. 56/1/2014 MS PRINT - Michaľany 30.5.2014
70. 57/2014 Flash Company - Leles 30.5.2014
71. 58/2014 Flash Company - Leles 30.5.2014
72. 59/2014 Lelespress - Leles 30.5.2014
73. 60/2014  SEPO - Ing. Hušek - Kráľ. Chlmec  30.5.2014
74. 61/2014 Obec Borša 30.5.2014
75. 61/1/2014 OZ DFS Vánok - Veľké Kapušany 30.5.2014
76. 61/2/2014 TOP STEP - Kráľovský Chlmec 30.5.2014
77. 62/2014 LIFTA - Kráľovský Chlmec 30.5.2014
78. 65/2014 GAZDAG - Slovenské N. Mesto 30.5.2014
79. 65/1/2014 GAZDAG - Slovenské N. Mesto 30.5.2014
80. 67/2014 Miestny odb. Mat. Slov.-Lekárovce 9.6.2014
81. 67/1/2014 Flash Company - Leles 9.6.2014
82. 67/2/2014  Flash Company - Leles  9.6.2014
83. 68/2014 PIKO - Kráľovský Chlmec 20.6.2014
84. 69/2014 GAZDAG - Kráľovský Chlmec 20.6.2014
85. 70/2014 Trans KM - Svätuše 20.6.2014
86. 71/2014 Korona - Veľký Kamenec 20.6.2014
87. 72/2014 Dekor Point - Kráľovský Chlmec 20.6.2014
88. 75/2014 Jedáleň Borostyán - Kráľ. Chlmec 20.6.2014
89. 75/1/2014 Murinčák - Kráľovský Chlmec 20.6.2014
90. 76/2014 AGÁT - Kráľovský Chlmec 20.6.2014
91. 77/2014 SOZA - Bratislava 20.6.2014
92. 79/2014 M.G.R. - Čierna nad Tisou 1.7.2014
93. 80/2014 Murinčák - Kráľovský Chlmec 1.7.2014
94. 81/2014 HUBERTUS - Kráľovský Chlmec 8.7.2014
95. 81/1/2014 POMO - Kráľovský Chlmec 8.7.2014
96. 81/2/2014 PRIVAT - Kráľovský Chlmec 22.7.2014
97. 83/2014 Office Depot - Bratislava 22.7.2014
98. 85/2014 GNK - FOTOLAB - Kráľ. Chlmec 22.7.2014
99. 89/2014 Knihy Andrea - Košice 14.8.2014
100. 90/2014 Murinčák - Kráľovský Chlmec 18.8.2014
101. 91/2014 Hernád, s.r.o. - Košice 18.8.2014
102. 91/1/2014 OV Csemadok - Kráľ. Chlmec 18.8.2014
103. 92/2014 Agát - Kráľovský Chlmec 18.8.2014
104. 93/2014 A-MOBIL, s.r.o. - Kráľ. Chlmec 18.8.2014
105. 94/2014 Murinčák - Kráľovský Chlmec 9.9.2014
106. 95/2014 Korona - Veľký Kamenec 23.9.2014
107. 96/2014 Agát - Kráľovský Chlmec 23.9.2014
108. 98/2014 POMO - Kráľovský Chlmec 7.10.2014
109. 98/1/2014 Gerenyiová - Kráľ. Chlmec 7.10.2014
110. 98/2/2014 Nákl. umelcov. mal. - Bratislava 7.10.2014
111. 98/3/2014 A-Mobil - Kráľovský Chlmec 7.10.2014
112. 99/2014 A-Mobil - Kráľovský Chlmec 7.10.2014
113. 99/1/2014 Flash Company - Leles 7.10.2014
114. 99/2/2014 Agát - Kráľovský Chlmec 14.10.2014
115. 101/2014 Gazdag - Kráľovský Chlmec 14.10.2014
116. 101/1/2014 Marton - Kráľovský Chlmec 14.10.2014
117. 102/2014 Rober Németi - Čierna 14.10.2014
118. 102/1/2014 POMO - Kráľovský Chlmec 14.10.2014
119. 102/2/2014 MS Print - Michaľany 14.10.2014
120. 102/3/2014 Miestny odbor Matice Slovenskej - Lekárovce 14.10.2014
121. 103/2014 GOLD - TUR - Kráľovský Chlmec 14.10.2014
122. 104/2014 Flash Company - Leles 14.10.2014
123. 104/1/2014 Liskaiová - Kráľovský Chlmec 21.10.2014
124. 105/2014 PIKO - Kráľovský Chlmec 21.10.2014
125. 105/1/2014 OV Csemadok - Kráľovský Chlmec 21.10.2014
126. 105/2/2014 EXTRA - Kráľovský Chlmec 21.10.2014
127. 107/2014 Borostyán - Kráľovský Chlmec 21.10.2014
128. 109/2014 Mesto Kráľovský Chlmec 21.10.2014
129. 109/1/2014 Agát - Kráľovský Chlmec 21.10.2014
130. 109/2/2014 Murinčák - Kráľovský Chlmec 5.11.2014
131. 109/3/2014 Móda - Kráľovský Chlmec 5.11.2014
132. 109/4/2014 Zlatý Strapec - Viničky 5.11.2014
133. 110/2014 Agát - Kráľovský Chlmec 5.11.2014
134. 110/1/2014 Herbária - Kráľovský Chlmec 5.11.2014
135. 112/2014 Cirkevná škola sv. Lukáša - Streda n. Bodrogom 5.11.2014
136. 112/1/2014 N&N - Kráľovský Chlmec 5.11.2014
137. 114/2014 POMO - Kráľovský Chlmec 5.11.2014
138. 114/1/2014 Slovenská národná knižnica - Martin 5.11.2014
139. 115/2014 Školská jedáleň pri ZŠ s VJM - Kráľovský Chlmec 19.11.2014
140. 115/1/2014 Agát - Kráľovský Chlmec 19.11.2014
141. 119/2014 N&N - Kráľovský Chlmec 19.11.2014
142. 120/2014 GNK Fotolab - Kráľovský Chlmec 19.11.2014
143. 121/2014 POMO - Kráľovský Chlmec 19.11.2014
144. 122/2014 Martec- Biel 27.11.2014
145. 122/1/2014 Extra - Kráľovský Chlmec 27.11.2014
146. 123/2014 Szurosová - Veľké Kapušany 27.11.2014
147. 125/2014 Privat Café - Kráľovský Chlmec 27.11.2014
148. 125/1/2014 Privat Café - Kráľovský Chlmec 27.11.2014
149. 126/2014 Dekor Point - Kráľovský Chlmec 27.11.2014
150. 126/1/2014 Mozaik - Kráľovský Chlmec 27.11.2014
151. 127/2014 Privat Café - Kráľovský Chlmec 27.11.2014
152. 127/1/2014 EXTRA - Kráľovský Chlmec 27.11.2014
153. 128/2014 Szurosová Beáta - Veľké Kapušany 27.11.2014
154. 129/2014 Kozmetické služby- Veľké Kapušany 10.12.2014
155. 130/2014 REGIO, spol. s.r.o. - Kráľovský Chlmec 10.12.2014
156. 130/1/2014 Liskaiová - Kráľovský Chlmec 10.12.2014
157. 131/2014 POMO - Kráľovský Chlmec 10.12.2014
158. 131/1/2014 AGÁT - Kráľovský Chlmec 10.12.2014
159. 131/2/2014 AGÁT - Kráľovský Chlmec 10.12.2014
151. 132/2014 Új No - Dunajská Streda 23.12.2014

 

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Svätomartinský festival 214

V tejto rubrike nie sú žiadne články.