Faktúry

Zoznam faktúr za rok 2013

 
P.č. Čislo faktúry Zhotoviteľ Dátum zverejnenia
1. 1-1/13  Mozaik - Kráľovský Chlmec  11.1.2013            
2. 2-1/13                    T-COM - Bratislava          15.1.2013
3. 3-1/13 T-COM - Bratislava 15.1.2013
4. 4-1/13 Mesto Kráľovský Chlmec 15.1.2013
5. 5-1/13 Mesto Kráľovský Chlmec 15.1.2013
6. 6-1/13 L-PRESS - Leles 15.1.2013
7. 7-1/13 Poradca podnikateľa, s.r.o. 26.1.2013
8. 8-1/13 Regio - Kráľovský Chlmec 1.2.2013
9. 9-1/13 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 1.2.2013
10. 10-1/13 Jozef Čurilla - JOMA - Vrútky 4.2.2013
11. 11-1/13 Mesto Kráľovský Chlmec 4.2.2013
12. 12-1/13 Liskaiová - Kráľovský Chlmec 4.2.2013
13. 13-1/13 Orange, a.s. - Bratislava 4.2.2013
14. 14-1/13 Orechovský - Kráľ. Chlmec 9.2.2013
15. 15-2/13 Ing. A. Kollárová - Kráľ. Chlmec 14.2.2013
16. 16-2/13 Bábkové divadlo Košice 14.2.2013
17. 17-2/13 Nagyová Anna - Viničky 14.2.2013
18. 18-2/13 POMO - Kráľovský Chlmec 14.2.2013
19. 19-2/13 GOLD-TUR - Kráľ. Chlmec 14.2.2013
20. 20-2/13 T-COM - Bratislava 15.2.2013
21. 21-2/13 T-COM - Bratislava 15.2.2013
22. 22-2/13 PIKO - Kráľovskký Chlmec 15.2.2013
23. 23-2/13 Mesto Kráľovský Chlmec 20.2.2013
24. 24-2/13 Orehovský - Kráľ. Chlmec 20.2.2013
25. 25-2/13 Orehovský - Kráľ. Chlmec 20.2.2013
26. 26-2/13 Mesto Kráľovský Chlmec 1.3.2013
27. 27-2/13 Mesto Kráľovský Chlmec 5.3.2013
28. 28-2/13 PIKO - Kráľovský Chlmec 5.3.2013
29. 29-2/13 Mesto Kráľovský Chlmec 5.3.2013
30. 30-2/13 AGÁT - Kráľovský Chlmec 5.3.2013
31. 31-2/13 AGÁT - Kráľovský Chlmec 10.3.2013
32. 32-2/13 Orange, a.s. - Bratislava 10.3.2013
33. 33-2/13 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 10.3.2013
34. 34-2/13 GOLD-TUR - Kráľ. Chlmec 11.3.2013
35. 35-3/13  A-MOBIL - Kráľovský Chlmec      11.3.2013
36. 36-3/13 Mozaik - Kráľovský Chlmec 11.3.2013
37. 37-3/13 T-COM - Bratislava 12.3.2013
38. 38-3/13 T-COM - Bratislava 12.3.2013
39. 39-3/13 Poradca, s.r.o. - Žilina 21.3.2013
40. 40-3/13 Andrea Marková -Veľ. Kapušany 21.3.2013
41. 41-3/13 POMO - Kráľovský Chlmec 24.3.2013
42. 42-3/13 SEPO - Ing. Hušek - Kráľ. Chlm. 28.3.2013
43. 43-3/13 Andrea Marková-Veľ. Kapušany 28.3.2013
44. 44-3/13 Orehovský - Kráľovský Chlmec 2.4.2013
45. 45-3/13 Orehovský - Kráľovský Chlmec 2.4.2013
46. 46-3/13 Mesto Kráľovský Chlmec 7.4.2013
47. 47-3/13 Orange, a.s. - Bratislava 7.4.2013
48. 48-3/13 L-PRESS - Leles 7.4.2013
49. 49-4/13 M.G.R.- Mgr. Balický - ČNT 12.4.2013
50. 50-4/13 Norbert Hrab - Bieľ 17.4.2013
51. 51-4/13 POMO - Kráľovský Chlmec 18.4.2013
52. 52-4/13 PIKO - Kráľovský Chlmec 18.4.2013
53. 53-4/13 Ing. Doboš Zoltán - Kráľ. Chlmec 18.4.2013
54. 54-4/13   T-COM - Bratislava   18.4.2013
55. 55-4/13 T-COM - Bratislava 18.4.2013
56. 56-4/13 Mesto Kráľovský Chlmec 27.4.2013
57. 57-4/13 AGÁT - Kráľovský Chlmec 27.4.2013
58. 58-4/13 Pekáreň Gazdag - Kráľ. Chlmec 3.5.2013
59. 59-4/13 Orehovský - Kráľovský Chlmec 5.5.2013
60. 60-4/13 Mozaik - Kráľovský Chlmec 10.5.2013
61. 61-5/13 Mesto Kráľovský Chlmec 16.5.2013
62. 62-5/13 Orehovský - Kráľovský Chlmec 16.5.2013
63. 63-5/13 Orange, a.s. - Bratislava 16.5.2013
64. 64-5/13 Mesto Kráľovský Chlmec 16.5.2013
65. 65-5/13 AGÁT - Kráľovský Chlmec 16.5.2013
66. 66-5/13 A-MOBIL - Kráľovský Chlmec 2.6.2013
67. 67-5/13 Mozaik - Kráľovský Chlmec 2.6.2013
68. 68-5/13 POMO - Kráľovský Chlmec 2.6.2013
69. 69-5/13 Norbert Hrab - Bieľ 2.6.2013
70. 70-5/13 Marková - Veľké Kapušany 2.6.2013
71. 71-5/13  Le Cheque Dejeuner - Bratislava  2.6.2013
72. 72-5/13 Orehovský - Kráľovský Chlmec 2.6.2013
73. 73-5/13 Mesto Kráľovský Chlmec 2.6.2013
74. 74-5/13 LIFTA - Kráľovský Chlmec 2.6.2013
75. 75-5/13 Tibor Csókási  2.6.2013
76. 76-5/13 Záhradníctvo - Veľké Kapušany 2.6.2013
77. 77-5/13 T-COM - Bratislava 2.6.2013
78. 78-5/13 T-COM - Bratislava 2.6.2013
79. 79-5/13 AGÁT - Kráľovský Chlmec 2.6.2013
80. 80-5/13 Záhradníctvo - Veľké Kapušany 2.6.2013
81. 81-6/13 Záhradníctvo - Veľké Kapušany 12.6.2013
82. 82-6/13 Orange - Bratislava 12.6.2013
83. 83-6/13 Norbert Hrab - Biel 12.6.2013
84. 84-6/13 T-COM - Bratislava 12.6.2013
85. 85-6/13 T-COM - Bratislava 12.6.2013
86. 86-6/13 Mesto Kráľovský Chlmec 12.6.2013
87. 87-7/13 MOZAIK - Kráľovský Chlmec 9.7.2013
88. 88-7/13 Orange - Bratislava 9.7.2013
89. 89-7/12 Mesto Kráľovský Chlmec 9.7.2013
90. 90-7/13 Agát - Kráľovský Chlmec 9.7.2013
91. 91-7/13 PA3K - Čoros - Leles 9.7.2013
92. 92-7/13 Agát - Kráľovský Chlmec 9.7.2013
93. 93-7/13 ŽSS - Bratislava 24.7.2013
94. 94-7/13 T-COM - Bratislava 24.7.2013
95. 95-7/13 T-COM - Bratislava 24.7.2013
96. 96-7/13 LIFTA - Kráľovský Chlmec 24.7.2013
97. 97-7/13 Big screen Media - Košice 31.7.2013
98. 98-7/13 PA3K - Čoros - Leles 31.7.2013
99. 99-7/13 Orange - Bratislava 31.7.2013
100. 100-7/13 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 7.8.2013
101. 101-8/13 Orehovský - Kráľovský Chlmec 7.8.2013
102. 102-8/13 Záhradníctvo - Veľké Kapušany 7.8.2013
103. 103-8/13 Mesto Kráľovský Chlmec 7.8.2013
104. 104-8/13 Mesto Kráľovský Chlmec 7.8.2013
105. 105-8/13 T-COM - Bratislava 14.8.2013
106. 106-8/13 T-COM - Bratislava 14.8.2013
107. 107-9/13 Orange - Bratislava 10.9.2013
108. 108-9/13 Mesto Kráľovský Chlmec 10.9.2013
109. 109-9/13 Mesto Kráľovský Chlmec 10.9.2013
110. 110-9/13 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 10.9.2013
111. 111-9/13 Oľga Gerenyiová - Kráľ. Chlmec 10.9.2013
112. 112-9/13 Popcorn - Máté - Kráľ. Chlmec 10.9.2013
113. 113-9/13 Popcorn - Máté - Kráľ. Chlmec 10.9.2013
114. 114-9/13 Popcorn - Máté - Kráľ. Chlmec 10.9.2013
115. 115-9/13 Popcorn - Máté - Kráľ. Chlmec 10.9.2013
116. 116-9/13 Extra - Kráľovský Chlmec 10.9.2013
117. 117-9/13 PIKO - Kráľovský Chlmec  10.9.2013
118. 118-9/13 Viktor Király - Kráľovský Chlmec 10.9.2013
119. 119-9/13 POMO - Kráľovský Chlmec 10.9.2013
120. 120-9/13 Štefan Murinčák - Kráľ. Chlmec 10.9.2013
121. 121-9/13 Štefan Murinčák - Kráľ. Chlmec 10.9.2013
122. 122-9/13 Pekáreň Gazdag - Kráľ. Chlmec 10.9.2013
123. 123-9/13 Pekáreň Gazdag - Kráľ. Chlmec 10.9.2013
124. 124-9/13 Natex - Kráľovský Chlmec 10.9.2013
125. 125-9/13 Mgr. Balický - Čierna nad Tisou 10.9.2013
126. 126-9/13 Attila Petrik - Malý Horeš 18.9.2013
127. 127-9/13 Attila Petrik - Malý Horeš 18.9.2013
128. 128-9/13 Harlequin - Košice 18.9.2013
129. 129-9/13 Natex - Kráľovský Chlmec 18.9.2013
130. 130-9/13 Štefan Murinčák - Kráľ. Chlmec 18.9.2013
131. 131-9/13 SOZA - Bratislava 18.9.2013
132. 132-9/13 Rabaka - Košice 18.9.2013
133. 133-9/13 Agát - Kráľovský Chlmec 18.9.2013
134. 134-9/13 Agát - Kráľovský Chlmec 18.9.2013
135. 135-9/13 Gazdag - Slovenské N. Mesto 18.9.2013
136. 136-9/13 Nagyová Anna - Viničky 18.9.2013
137. 137-9/13 Tokaj Zlatá Putňa - Viničky 18.9.2013
138. 138-9/13 ZO Csemadok - Borša 18.9.2013
139. 139-9/13 Vino Service - Viničky 18.9.2013
140. 140-9/13 MS Print - Michaľany 18.9.2013
141. 141-9/13 Miestny odbor Matice Slov. 4.10.2013
142. 142-9/13 Mesto Kráľovský Chlmec 4.10.2013
143. 143-9/13 Ing. arch . Pirovits - Košice 4.10.2013
144. 144-10/13 Csemadok OV - Kráľ. Chlmec 4.10.2013
145. 145-10/13 Orange - Bratislava 4.10.2013
146. 146-10/13 Mesto Kráľovský Chlmec 4.10.2013
147. 147-10/13 POMO - Kráľ. Chlmec 4.10.2013
148. 148-10/13 POMO - Kráľ. Chlmec 4.10.2013
149. 149-10/13 FEBRA - Kráľovský Chlmec 4.10.2013
150. 150-10/13 FEBRA - Kráľovský Chlmec 4.10.2013
151. 151-10/13 RIAMIX - Streda nad Bodrogom 4.10.2013
152. 152-10/13 Obec Borša 4.10.2013
153. 153-10/13 LIFTA - Kráľovský Chlmec 4.10.2013
154. 154-10/13 LIFTA - Kráľovský Chlmec 4.10.2013
155. 155-10/13 Agát - Kráľovský Chlmec 4.10.2013
156. 156-10/13 Agát - Kráľovský Chlmec 4.10.2013
157. 157-10/13 Aviatrans - Svätuše 14.10.2013
158. 158-10/13 POMO - Kráľovský Chlmec 14.10.2013
159. 159-10/13 Mesto Kráľovský Chlmec 14.10.2013
160. 160-10/13 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 14.10.2013
161. 161-10/13 Liskaiová  - Kráľ. Chlmec 14.10.2013
162. 162-10/13 Signum - Svätuše  14.10.2013
163. 163-10/13 KORONA - Veľký Kamenec 14.10.2013
164. 164-10/13 T-COM - Bratislava 29.10.2013
165. 165-10/13 T-COM - Bratislava 29.10.2013
166. 166-10/13 Orehovský - Kráľovský Chlmec 29.10.2013
167. 167-10/13 MS Print - Michaľany 29.10.2013
168. 168-10/13 Mesto Kráľovský Chlmec 29.10.2013
169. 169-10/13 Főnix - Debrecen 29.10.2013
170. 170-11/13 T-COM - Bratislava 11.11.2013
171. 171-11/13 TOP STEP - Kráľ. Chlmec 11.11.2013
172. 172-11/13 Štefan Murinčák - Kráľ. Chlmec 11.11.2013
173. 173-11/13 Orange - Bratislava 11.11.2013
174. 174-11/13 HI-REKLAMA - Košice 11.11.2013
175. 175-11/13 Obec Veľké Trakany 11.11.2013
176. 176-11/13 Liskaiová - Kráľovský Chlmec 11.11.2013
178. 178-11/13 PRIVAT - Kráľovský Chlmec 11.11.2013
179. 179-11/13 Dekor Point - Kráľovský Chlmec 11.11.2013
180. 180-11/13 Štefan Murinčák - Kráľ. Chlmec 11.11.2013
181. 181-11/13 T-COM - Bratislava 11.11.2013
182. 182-11/13 T-COM - Bratislava 11.11.2013
183. 183-11/13 Mesto Kráľovský Chlmec 29.11.2013
184. 184-11/13 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 29.11.2013
 185. 185-11/13   Orange - Bratislava 29.11.2013
186. 186-12/13 Štefan Murinčák - Kráľ. Chlmec 13.12.2013
187. 187-12/13 JBD - Streda nad Bodrogom 13.12.2013
188. 188-12/13 Hernád Magyar Lap - Košice
189. 189-12/13 Extra - Kráľovský Chlmec 13.12.2013
190. 190-12/13 A-MOBIL - Kráľovský Chlmec 13.12.2013
191. 191-12/13 GI - MARKET - Kráľ. Chlmec 13.12.2013
192. 192-12/13 EMM PLUS - Košice 13.12.2013
193. 193-12/13 Hárs Trade Bt. - Budapest 13.12.2013
194. 194-12/13 T-COM - Bratislava 13.12.2013
195. 195-12/13 T-COM - Bratislava 13.12.2013
196. 196-12/13 Juraj Andrejko - Kráľ. Chlmec 13.12.2013
197. 197-12/13 PRIVAT- Kráľovský Chlmec 13.12.2013
198. 198-12/13 KORONA - Veľký Kamenece 23.12.2013
199. 199-12/13 Agát - Kráľovský Chlmec 23.12.2013
200. 200-12/13 Agát - Kráľovský Chlmec 23.12.2013
201. 201-12/13 SOZA - Bratislava 23.12.2013
202. 202-12/13 T-COM - Brastislava 23.12.2013
203. 203-12/13 Mesto Kráľovský Chlmec 23.12.2013
204. 204-12/13 TOP STEP - Kráľovský Chlmec 23.12.2013
205. 205-12/13 A-MOBIL - Kráľovský Chlmec 23.12.2013
206. 206-12/13 EMM PLUS - Košice 23.12.2013
207. 207-12/13 Slov. nár. knižnica - Martin 23.12.2013
208. 208-12/13 Liskaiová  - Kráľovský Chlmec 31.12.2013
209. 209-12/13 Mesto Kráľovský Chlmec 31.12.2013
210. 210-12/13 POMO - Kráľovský Chlmec 31.12.2013
211. 211-12/13 Orange - Bratislava 31.12.2013
212. 212-12/13 Ing. arch. Pirovits - Košice 31.12.2013
213. 213-12/13 POMO - Kráľovský Chlmec 31.12.2013
214. 214-12/13 Orehovský - Kráľovský Chlmec 31.12.2013

 

Zoznam faktúr za rok 2012

 
P.č. Čislo faktúry Zhotoviteľ Dátum zverejnenia
1. 1-1/12 Mozaik - Kráľovský Chlmec 11.1.2013            
2. 2-1/12                   Mesto Kráľovský Chlmec      1.2.2012
3. 3-1/12 Orange - Bratislava 1.2.2012
4. 4-1/12 Mozaik - Kráľovský Chlmec 1.2.2012
5. 5-1/12 Slovenská pošta - Banská Bystr. 1.2.2012
6. 6-1/12  T-COM - Bratislava  1.2.2012
7. 7-1/12  NEOANTIK - Krišovská Liesková  1.2.2012
8. 8-1/12 L-PRESS - Leles 1.2.2012
9. 9-1/12 MS Print - Gyorky - Michaľany 1.2.2012
10. 10-1/12 EMM Plus, s.r.o. - Košice 1.2.2012
11. 11-1/12 Združenie ZTVC - Trebišov 1.2.2012
12. 12-1/12 Poradca podnikateľa - Žilina 1.2.2012
13. 13-1/12 EB-TRADE - Čierna nad Tisou 1.2.2012
14. 14-1/12 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 1.2.2012
15. 15-1/12 Gold-Tur - Kráľovský Chlmec 1.2.2012
16. 16-1/12 Nagy Alexander - Kráľ. Chlmec 1.2.2012
17. 17-1/12 MM - Interiér - Bačkov 1.2.2012
18. 18-1/12 VPF - Farkas - Veľ. Kapušany 1.2.2012
19. 19-1/12 Orange - Bratislava 1.2.2012
20. 20-2/12 Mozaik - Kráľovský Chlmec 10.2.2012
21. 21-2/12 EB-TRADE - Čierna nad Tisou 10.2.2012
22. 22-2/12  T-COM - Bratislava  10.2.2012
23. 23-2/12 Poradca - Žilina 10.2.2012
24. 24-2/12 M.G.R. - Čierna nad Tisou 13.2.2012
25. 25-2/12 Gazdag - Kráľovský Chlmec 13.2.2012
26. 26-2/12 Agát - Kráľovský Chlmec 17.2.2012
27. 27-2/12 RTVS - Bratislava 22.2.2012
28. 28-2/12  A-MOBIL - Kráľovský Chlmec  24.2.2012
29. 29-2/12 Agát - Kráľovský Chlmec 28.2.2012
30. 30-2/12 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 28.2.2012
31. 31-2/12 EB-TRADE - Čierna nad Tisou 28.2.2012
32. 32-2/12 Orange, a.s. - Bratislava 1.3.2012
33. 33-3/12 Extra - Kráľovský Chmec 7.3.2012
34. 34-3/12 MOZAIK -  Kráľovský Chlmec 7.3.2012
35. 35-3/12  T-COM - Bratislava      7.3.2012
36. 36-3/12 Mesto Kráľovský Chlmec 7.3.2012
37. 37-3/12 Mesto Kráľovský Chlmec 7.3.2012
38. 38-3/12 Mesto Kráľovský Chlmec 7.3.2012
39. 39-3/12 Liskaiová - Kráľovský Chlmec 19.3.2012
40. 40-3/12 MOS - Kráľovský Chlmec 19.3.2012
41. 41-3/12 POMO - Kráľovský Chlmec 30.3.2012
42. 42-3/12 Orehovský - Kráľovský Chlmec 30.3.2012
43. 43-3/12 L-PRESS - Leles 2.4.2012
44. 44-3/12 TOP STEP - Kráľovský Chlmec 2.4.2012
45. 45-3/12 Mesto Kráľovský Chlmec 10.4.2012
46. 46-3/12 Orange - Bratislava 10.4.2012
47. 47-3/12 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 11.4.2012
48. 48-4/12 MOZAIK - Kráľovský Chlmec 11.4.2012
49. 49-4/12  Colorfontana - Kráľovský Chlmec  11.4.2012
50. 50-4/12 Agát - Kráľovský Chlmec 11.4.2012
51. 51-4/12 Agát - Kráľovský Chlmec 11.4.2012
52. 52-4/12 Agát - Kráľovský Chlmec 11.4.2012
53. 53-4/12 Agát - Kráľovský Chmec 11.4.2012
54. 54-4/12 POMO - Kráľovský Chlmec 11.4.2012
55. 55-4/12 Webnode - Bratislava 20.4.2012
56. 56-4/12 T-COM - Bratislava 20.4.2012
57. 57-4/12  A-MOBIL - Kráľovský Chlmec  25.4.2012
58. 58-4/12 Pekáreň Gazdag - Kráľ. Chlmec 27.4.2012
59. 59-4/12 Mesto Kráľovský Chlmec 27.4.2012
60. 60-4/12 REGIO, spol.s.r.o.- Kráľ. Chlmec 27.4.2012
61. 61-4/12 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 27.4.2012
62. 62-4/12 Zlatý strapec - Viničky 7.5.2012
63. 63-5/12 Orange, a.s. - Bratislava 7.5.2012
64. 64-5/12 MOZAIK - Kráľovský Chlmec 7.5.2012
65. 65-5/12 LIFTA - Kráľovský Chlmec 7.5.2012
66. 66-5/12 PIKO - Kráľovský Chlmec 7.5.2012
67. 67-5/12 Privat - Kráľovský Chlmec 18.5.2012
68. 68-5/12 Privat - Kráľovský Chlmec 18.5.2012
69. 69-5/12 REGIO,spol.s.r.o. - Kráľ. Chlmec 18.5.2012
70. 70-5/12 Agát - Kráľovský Chlmec 18.5.2012
71. 71-5/12  T-COM - Bratislava  18.5.2012
72. 72-5/12 VPF - Farkas - Veľké Kapušany 18.5.2012
73. 73-5/12 Orehovský - Kráľovský Chlmec 28.5.2012
74. 74-5/12 KREATÍV - Kráľovský Chmec 28.5.2012
75. 75-5/12 EB-TRADE - Čierna nad Tisou 1.6.2012
76. 76-5/12 Orange - Bratislava 1.6.2012
77. 77-5/12 SOZA - Bratislava 5.6.2012
78. 78-5/12 EXTRA - Kráľovský Chlmec 5.6.2012
79. 79-5/12 Viktor Király - Kráľovský Chlmec 5.6.2012
80. 80-5/12 IURA EDITION - Bratislava 5.6.2012
81. 81-5/12 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 5.6.2012
82. 82-6/12 Orehovský - Kráľovský Chlmec 5.6.2012
83. 83-6/12 MOZAIK - Kráľovský Chlmec 12.6.2012
84. 84-6/12  POMO - Kráľovský Chlmec  12.6.2012
85. 85-6/12  POMO - Kráľovský Chlmec  12.6.2012
86. 86-6/12 Harlequin - Košice 12.6.2012
87. 87-6/12 Dekor point - Kráľovský Chlmec 12.6.2012
88. 88-6/12  T-COM - Bratislava  12.6.2012
89. 89-6/12 Pekáreň Gazdag - Kráľ. Chlmec 15.6.2012
90. 90-6/12 Hernád Magyar Lap - Košice 15.6.2012
91. 91-6/12 RABAKA - Košice 15.6.2012
92. 92-6/12  Poradca - Žilina  15.6.2012
93. 93-6/12 M.G.R. - Čierna nad Tisou 15.6.2012
94. 94-6/12 PA3K - Čoros - Leles 15.6.2012
95. 95-6/12 Agát - Kráľovský Chlmec 21.6.2012
96. 96-6/12  Agát - Kráľovský Chlmec  21.6.2012
97. 97-6/12 Združenie TVC - Trebišov 28.6.2012
98. 98-6/12 Mesto Kráľovský Chlmec 28.6.2012
99. 99-6/12 Mesto Kráľovský Chlmec 28.6.2012
100. 100-6/12 Mesto Kráľovský Chlmec 28.6.2012
101. 101-6/12 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 28.6.2012
102. 102-6/12 Orange - Bratislava 28.6.2012
103. 103-6/12 MS Print - Michaľany 28.6.2012
104. 104-6/12 A-MOBIL - Kráľovský Chlmec 4.7.2012
105. 105-6/12 ABC Creative Art - Michalovce 4.7.2012
106. 106-7/12 Miestny odbor MS - Lekárovce 4.7.2012
107. 107-7/12 LIFTA - Kráľovský Chlmec 4.7.2012
108. 108-7/12 KOVPOL-Slovenské Nové Mesto 4.7.2012
109. 109-7/12 MOZAIK - Kráľovský Chlmec 4.7.2012
110. 110-7/12 ŽSS - Bratislava 6.7.2012
111. 111-7/12 Juraj Andrejko - Kráľ. Chlmec 6.7.2012
112. 112-7/12 POPCORN - Kráľovský Chlmec 6.7.2012
113. 113-7/12 Pekáreň Gazdag - Kráľ. Chlmec 16.7.2012
114. 114-7/12 Agát - Kráľovský Chlmec 18.7.2012
115. 115-7/12 Agát - Kráľovský Chlmec 18.7.2012
116. 116-7/12 GOLD-TUR - Kráľovský Chlmec 20.7.2012
117. 117-7/12 Zlatý strapec - Viničky 20.7.2012
118. 118-7/12 T-COM - Bratislava 20.7.2012
119. 119-7/12 KORONA - Veľký Kamenec 20.7.2012
120. 120-7/12 VPF - Farkas - Veľké Kapušany 20.7.2012
121. 121-7/12 T-COM - Bratislava 20.7.2012
122. 122-7/12 Mesto Kráľovský Chlmec 20.7.2012
123. 123-7/12 Mesto Kráľovský Chlmec 20.7.2012
124. 124-7/12 Liskaiová - Kráľovský Chlmec 20.7.2012
125. 125-7/12 Obec Borša 20.7.2012
126. 126-7/12 R-MEDIA - Košice 20.7.2012
127. 127-7/12 Colorfontana - Kráľovský Chlmec 24.7.2012
128. 128-7/12 Orehovský - Kráľovský Chlmec 24.7.2012
129. 129-7/12 Mesto Kráľovský Chlmec 1.8.2012
130. 130-7/12 Mesto Kráľovský Chlmec 1.8.2012
131. 131-7/12 Orange - Bratislava 1.8.2012
132. 132-7/12 LIFTA - Kráľovský Chlmec 1.8.2012
133. 133-8/12 MOZAIK - Kráľovský Chlmec 3.8.2012
134. 134-8/12 EXTRA - Kráľovský Chlmec 3.8.2012
135. 135-8/12 T-COM - Bratislava 16.8.2012
136. 136-8/12 T-COM - Bratislava 16.8.2012
137. 137-8/12 CSEMADOK MO - Malý Horeš 27.8.2012
138. 138-8/12 Nábytok Rajna - Kráľ. Chlmec 16.8.2012
139. 139-8/12 Orehovský - Kráľovský Chlmec 16.8.2012
140. 140-8/12 Orehovský - Kráľovský Chlmec 16.8.2012
141. 141-8/12 Orehovský - Kráľovský Chlmec 16.8.2012
142. 142-8/12 Gold-Tur - Kráľovský Chlmec 20.8.2012
143. 143-8/12 Poradca - Žilina 20.8.2012
144. 144-8/12 FEBRA, s.r.o. - Kráľ. Chlmec 27.8.2012
145. 145-8/12 Mesto Kráľovský Chlmec 27.8.2012
146. 146-8/12 Orange - Bratislava 27.8.2012
147. 147-8/12 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 4.9.2012
148. 148-8/12 Dauni, s.r.o. - Malé Trakany 4.9.2012
149. 149-8/12 Elektro - Bodzáš - Kráľ. Chlmec 4.9.2012
150. 150-9/12 MOZAIK - Kráľovský Chlmec 11.9.2012
151. 151-9/12 Nagy Alexander - Kráľ. Chlmec 11.9.2012
152. 152-9/12 POMO - Kráľovský Chlmec 11.9.2012
153. 153-9/12 Agát - Kráľovský Chlmec 11.9.2012
154. 154-9/12 Agát - Kráľovský Chlmec 11.9.2012
155. 155-9/12 T-COM - Bratislava 11.9.2012
156. 156-9/12 T-COM - Bratislava 11.9.2012
157. 157-9/12 BOLONI - Veľké Kapušany 11.9.2012
158. 158-9/12 ELKEM - Košice 21.9.2012
159. 159-9/12 EXTRA - Kráľovský Chlmec 21.9.2012
160. 160-9/12 Mesto Kráľovský Chlmec 28.9.2012
161. 161-9/12 Orange - Bratislava 1.10.2012
162. 162-9/12 JUDr. Pirovits - Kráľ. Chlmec 1.10.2012
163. 163-9/12 Bioštýl, s.r.o. - Trnava 1.10.2012
164. 164-9/12 MS Print - Michaľany 1.10.2012
165. 165-9/12 M.G.R. - Čierna nad Tisou 5.10.2012
166. 166-10/12 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 10.10.2012
167. 167-10/12 GNK - Fotolab - Kráľ. Chlmec 10.10.2012
168. 168-10/12 L-PRESS - Leles 10.10.2012
169. 169-10/12 FEBRA - Kráľovský Chlmec 10.10.2012
170. 170-10/12 FEBRA - Kráľovský Chlmec 10.10.2012
171. 171-10/12 FEBRA - Kráľovský Chlmec 10.10.2012
172. 172-10/12 FEBRA - Kráľovský Chlmec 10.10.2012
173. 173-10/12 Jozef Kišš - Svätuše 10.10.2012
174. 174-10/12 Jozef Kišš - Svätuše 10.10.2012
175. 175-10/12 MOZAIK - Kráľovský Chlmec 11.10.2012
176. 176-10/12 FlorDekor - Veľké Kapušany 11.10.2012
177. 177-10/12 Privat - Kráľovský Chlmec 11.10.2012
178. 178-10/12 Nagy Alexander - Kráľ. Chlmec 11.10.2012
179. 179-10/12 Adriana Roth- Kráľovský Chlmec 11.10.2012
180. 180-10/12 SEPO - Kráľovský Chlmec 11.10.2012
181. 181-10/12 SEPO - Kráľovský Chlmec 11.10.2012
182. 182-10/12 Agát - Kráľovský Chlmec 11.10.2012
183. 183-10/12 Nákl. umel. maľ. ustami - Blava 11.10.2012
184. 184-10/12 SOŠ - Pribeník  11.10.2012
185. 185-10/12 Galas - Galas - Košice 11.10.2012
186. 186-10/12 T-COM - Bratislava 11.10.2012
187. 187-10/12 T-COM - Bratislava 11.10.2012
188. 188-10/12 Petit Press - Bratislava 11.10.2012
189. 189-10/12 IURA EDITION - Bratislava 11.10.2012
190. 190-10/12 FlorDekor - Veľké Kapušany 19.10.2012
191. 191-10/12 Gazdag - Kráľovský Chlmec 19.10.2012
192. 192-10/12 Mesto Kráľovský Chlmec 19.10.2012
193. 193-10/12   Mesto Kráľovský Chlmec   19.10.2012
194. 194-10/12 Orehovský - Kráľovský Chlmec 19.10.2012
195. 195-10/12 Orehovský - Kráľovský Chlmec 19.10.2012
196. 196-10/12 Orehovský - Kráľovský Chlmec 19.10.2012
197. 197-10/12  A-MOBIL - Kráľovský Chlmec  19.10.2012
198. 198-10/12 TOP STEP - Kráľovský Chlmec 19.10.2012
199. 199-10/12 Mesto Kráľovský Chlmec 2.11.2012
200. 200-10/12 Orange - Bratislava 2.11.2012
201. 201-10/12 Natex - Kráľovský Chlmec 2.11.2012
202. 202-10/12 Natex - Kráľovský Chlmec 2.11.2012
203. 203-10/12 Natex - Kráľovský Chlmec 2.11.2012
204. 204-10/12 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 5.11.2012
205. 205-10/12 MS Print - Michaľany 5.11.2012
206. 206-11/12 Agát - Kráľovský Chlmec 5.11.2012
207. 207-11/12 Orehovský - Kráľovský Chlmec 5.11.2012
208. 208-11/12 Mozaik - Kráľovský Chlmec 13.11.2012
209. 209-11/12 Extra - Kráľovský Chlmec 13.11.2012
210. 210-11/12 Privat - Kráľovský Chlmec 13.11.2012
211. 211-11/12  T-COM - Bratislava  13.11.2012
212. 212-11/12 T-COM - Bratislava 13.11.2012
213. 213-11/12  POMO - Kráľovský Chlmec  16.11.2012
214. 214-11/12 Mesto Kráľovský Chlmec 16.11.2012
215. 215-11/12 PA3K - Leles 16.11.2012
216. 216-11/12 LIFTA - Kráľovský Chlmec 16.11.2012
217. 217-11/12 Gazdag - Kráľovský Chlmec 23.11.2012
218. 218-11/12 Orehovský - Kráľovský Chlmec 23.11.2012
219. 219-11/12 Popcorn - Kráľovský Chlmec 29.11.2012
220. 220-11/12 Mesto Kráľovský Chlmec 29.11.2012
221. 221-11/12 Agát - Kráľovský Chlmec 30.11.2012
222. 222-11/12 Agát - Kráľovský Chlmec 30.11.2012
223. 223-11/12 Slov. nár. knižnica - Martin 4.12.2012
224. 224-11/12 Orange - Bratislava 4.12.2012
225. 225-11/12 Korona - Veľký Kamenec 4.12.2012
226. 226-11/12 Agát - Kráľovský Chlmec 6.12.2012
227. 227-11/12 Zlatý strapec - Viničky 6.12.2012
228. 228-11/12 Privat - Kráľovský Chlmec 6.12.2012
229. 229-11/12 Slovenská pošta - Bánská Byst. 6.12.2012
230. 230-11/12 Kreatív - Kráľovský Chlmec 6.12.2012
231. 231-12/12 Tiszagyöngye ABC - Dobrá 11.12.2012
232. 232-12/12 Mozaik - Kráľovský Chlmec 11.12.2012
233. 233-12/12 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 11.12.2012
234. 234-12/12 Privat - Kráľovský Chlmec 11.12.2012
235. 235-12/12 Privat - Kráľovský Chlmec 21.12.2012
236. 236-12/12 Privat - Kráľovský Chlmec 21.12.2012
237. 237-12/12 Agát - Kráľovský Chlmec 21.12.2012
238. 238-12/12 Mesto Kráľovský Chlmec 28.12.2012
239. 239-12/12 T-COM - Bratislava 28.12.2012
240. 240-12/12 T-COM - Bratislava 28.12.2012
241. 241-12/12 Mesto Kráľovský Chlmec 28.12.2012
242. 242-12/12 Orange - Bratislava 4.1.2013
243. 243-12/12 Liskaiová - Kráľovský Chlmec 4.1.2013
244. 244-12/12 PA3K - Čoros - Leles 4.1.2013
245. 245-12/12 Colorfontana - Kráľovský Chlmec 4.1.2013

 

Zoznam faktúr za rok 2011

 
P.č. Čislo faktúry Zhotoviteľ Dátum zverejnenia
1. 1-1/11 Orange - Kráľovský Chlmec 15.2.2011            
2. 2-1/11                   Mozaik - Kráľovský Chlmec      15.2.2011
3. 3-1/11 T-COM - Bratislava 15.2.2011
4. 4-1/11 EMM Plus, s.r.o. - Košice 15.2.2011
5. 5-1/11 T-COM - Bratislava 15.2.2011
6. 6-1/11 T-COM - Bratislava 15.2.2011
7. 7-1/11 T-MOBILE - Bratislava 15.2.2011
8. 8-1/11 Poradca podnikateľa - Žilina 15.2.2011
9. 9-1/11 LAREKO - Kráľovský Chlmec 15.2.2011
10. 10-1/11 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 15.2.2011
11. 11-1/11 Mesto Veľké Kapušany 15.2.2011
12. 12-1/11 Orange - Bratislava 15.2.2011
13. 13-1/11 JUDr.Pirovits - Kráľovský Chlmec 15.2.2011
14. 14-1/11 MOS - Kráľovský Chlmec 15.2.2011
15. 15-1/11 T-COM - Bratislava 15.2.2011
16. 16-1/11  Agát - Kráľovský Chlmec  15.2.2011
17. 17-1/11 Agát - Kráľovský Chlmec 15.2.2011
18. 18-1/11 MOS - Kráľovský Chlmec 15.2.2011
19. 19-2/11 MOZAIK - Kráľovský Chlmec 15.2.2011
20. 20-2/11  Mesto Kráľovský Chlmec  15.2.2011
21. 21-2/11 Mesto Kráľovský Chlmec 15.2.2011
22. 22-2/11 T-COM - Bratislava 15.2.2011
23. 23-2/11 T-COM - Bratislava 15.2.2011
24. 24-2/11 ELGAZ - Kráľovský Chlmec 15.2.2011
25. 25-2/11 MS Print - Michaľany 15.2.2011
26. 26-2/11 POMO - Kráľovský Chlmec 20.2.2011
27. 27-2/11 A-MOBIL - Kráľovský Chlmec 20.2.2011
28. 28-2/11 LAREKO - Kráľovský Chlmec 3.3.2011
29. 29-2/11 A-MOBIL - Kráľovský Chlmec 3.3.2011
30. 30-3/11 Orange - Bratislava 3.3.2011
31. 31-3/11 MOZAIK - Kráľovský Chlmec 3.3.2011
32. 32-3/11 Mesto Kráľovský Chlmec 17.3.2011
33. 33-3/11 T-COM - Bratislava 17.3.2011
34. 34-3/11 T-COM - Bratislava 17.3.2011
35. 35-3/11 M.G.R. - Čierna nad Tisou 17.3.2011
36. 36-3/11 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 6.4.2011
37. 37-3/11 T-COM - Bratislava 6.4.2011
38. 38-3/11 T-COM - Bratislava 6.4.2011
39. 39-3/11 Poradca, s.r.o. - Žilina 6.4.2011
40. 40-3/11 LAREKO - Kráľovský Chlmec 6.4.2011
41. 41-3/11 Mesto Kráľovský Chlmec 6.4.2011
42. 42-4/11 Orange - Bratislava 6.4.2011
43. 43-4/11 Mozaik - Kráľovský Chlmec 6.4.2011
44. 44-4/11 GLOSSA - Košice 6.4.2011
45. 45-4/11  A-MOBIL - Kráľovský Chlmec  6.4.2011
46. 46-4/11 Agát - Kráľovský Chlmec 6.4.2011
47. 47-4/11 Agát - Kráľovský Chlmec 6.4.2011
48. 48-4/11 Agát - Kráľovský Chlmec 6.4.2011
49. 49-4/11 Zoznam, s.r.o. - Bratislava 18.4.2011
50. 50-4/11 Kreatív - Kráľovský Chlmec 18.4.2011
51. 51-4/11 Gazdag - Kráľovský Chlmec 18.4.2011
52. 52-4/11 T-COM - Bratislava 18.4.2011
53. 53-4/11 T-COM - Bratislava 18.4.2011
54. 54-4/11 Liskaiová - Kráľovský Chlmec 18.4.2011
55. 55-4/11 POMO - Kráľovský Chlmec 18.4.2011
56. 56-4/11 HI-Reklama, s.r.o. - Košice 18.4.2011
57. 57-4/11 Le Cheque Dejeuner - Bratislava 4.5.2011
58. 58-4/11 LAREKO - Kráľovský Chlmec 4.5.2011
59. 59-4/11 Mesto Kráľovský Chlmec 4.5.2011
60. 65-5/11   Mesto Kráľovský Chlmec   4.5.2011
61. 111-6/11 ŽSS, a.s. - Bratislava 8.7.2011
62. 130-7/11  Mesto Kráľovský Chlmec  23.7.2011
63. 141-8/11 A-MOBIL - Kráľovský Chlmec 19.8.2011
64. 165-10/11 Mesto Kráľovský Chlmec 21.10.2011
65. 175-11/11 Orehovský - Kráľovský Chlmec 10.11.2011
66. 217-12/11 Horizont Delta Bt. - Miskolc 21.12.2011

 

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

2015

Tokajský festival

27.06.2015 14:00
tokajsky_2015.jpg program.jpg

Monografie profesora histórie Gyula Popély

12.06.2015 16:00

IX. Polatorická jar

10.06.2015 07:56

Výtvarná paleta 2015

08.04.2015 15:00

Večer tradičnej mďarskej ľudovej hudby

23.01.2015 18:00