Január

TEREBESI Július "Oblúky a uhly" - autorská výstava

Termín : 10.1. - 31.3.2012

Miesto : Galéria KCMaP

Po stopách kultúrnych hodnôt

Termín : 11. - 25.1.2012

Miesto : Múzeum KCMaP

Slávnostné otvorenie Regionálnej knižnice

Termín : 20.1.2012

Miesto : Regionálna knižnica pri KCMaP

CSÓTÓ László - autorská výstava

Termín : 20.1.2012

Miesto : Regionálna knižnica pri KCMaP

Deň maďarskej kultúry

Termín : 22.1.2012

Miesto : Széphalom /HU/

Medzibodrožská ochutnávka

Termín : 28.1.2012

Miesto : Kultúrny dom Malý Horeš

Február

Zažeň nudu spolu s nami

Termín : 14.2.2012

Miesto : Regionálna knižnica pri KCMaP

XXI. TOMPA MIHÁLY - obvodné kola v prednese prózy a poézie

Termín : 21. - 23.2.2012

Miesto : Somotor, Kráľovský Chlmec, Veľké Trakany

Literárny karnevál

Termín : 21.2.2012

Miesto : Regionálna knižnica pri KCMaP

Z Baškírska do Medzibodrožia na koni

Termín : 22.2.2012

Miesto : Múzeum KCMaP

Odovzdávanie Domu vína

Termín : 24.2.2012

Miesto : Malá Tŕňa

Dobrodružstvo s Tomášom a Alicou

Termín : 29.2.2012

Miesto : Regionálna knižnica pri KCMaP

Marec

Vtáčí raj Medzibodrožia a Použia

Termín : 13.3.2012

Miesto : Múzeum KCMaP

Spomienkové slávnosti 1848-49

Termín : 14.3.2012

Miesto : Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec

XXI. roč. súťaže v prednese prózy a poézie Tompa Mihály - okresné kolo

Termín : 20.3.2012

Miesto : Mestské kultúrne stredisko, Kráľovský Chlmec

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

Termín : 21.3.2012

Miesto : Mestské kultúrne stredisko, Kráľovský Chlmec

Stretnutie so spisovateľom Gyüre Lajos

Termín : 21.3.2012

Miesto : Regionálna knižnica pri KCMaP

Spomienkové slávnosti na 336. výročie narodenia II. Františka Rákócziho

Termín : 25.3.2012

Miesto : Obec Borša

Stretnutie s folklóristom, tanečníkom, choreografom a učiteľom Quittner Ján

Termín : 26.3.2012

Miesto : Múzeum KCMaP

XXI. roč. súťaže v prednese prózy a poézie Tompa Mihály - krajské kolo

Termín : 26.3.2012

Miesto : Rožňava

Medzinárodný kvíz o rodine Rákócziovcov

Termín : 27.3.2012

Miesto : Sátoraljaújhely (Maďarská republika)

Výtvarná paleta 2012

Termín : 27.3.2012

Miesto : Múzeum a KCJZ, Trebišov

Noc s Andersenom

Termín : 30.3.2012

Miesto : Regionálna knižnica pri KCMaP

Apríl

Spomienková slávnosť na významného básnika, spisovateľa a filozofa Erdélyi János

Termín : 1.4.2012

Miesto : Veľké Kapušany

Veľkonočná tvorivá dielňa

Termín : 5.4.2012

Miesto : Regionálna knižnica pri KCMaP

Karpatská turistická cesta

Termín : 27.4.2012

Miesto : Múzeum KCMaP

Prebúdzanie jari na Veľkom kopci

Termín : 28.4.2012

Miesto : Múzeum KCMaP - Gymnázium Kráľovský Chlmec

Máj

VI. Polatorická jar

Termín : 2.-3.5.2012

Miesto : Mestské kultúrne stredisko, Kráľovský Chlmec

Stretnutie speváckych zborov

Termín : 13.5.2012

Miesto : Obec Ladmovce

Noc múzeí a galérií

Termín : 19.5.2012

Miesto : KCMaP Múzeum a Regionálna knižnica pri KCMaP

Vôňa agátu

Termín : 19.5.2012

Miesto : Obec Malý Horeš

Divadelná jar

Termín : 18.-30.5.2012

Miesto : Mestské kultúrne stredisko, Kráľovský Chlmec

Próza a poézia - stretnutie súčasných interpretov literatúry

Termín : 24.5.2012

Miesto : Sátoraljaújhely (Maďarská republika)

Ozveny lesa

Termín : 24.5.2012

Miesto : Gymnázium Kráľovský Chlmec

Čítajme si... - Najpočetnejší detský maratón čítania

Termín : 31.5.2012

Miesto : Školy Kráľovský Chlmec

Jún

37. Podunajská jar

Termín : 5.-9.6.2012

Miesto : Dunajská Streda

 

X. TOKAJSKÝ FESTIVAL

Termín : 30.6.2012

Miesto : Obec Borša - areál kaštieľa Rákócziovcov

Rybárstvo v Medzibodroží

Termín : 30.6.2012

Miesto : Múzeum KCMaP - Borša

Júl

Výstava hračiek a bábik

Termín : 2.-31.7.2012

Miesto : Regionálna knižnica pri KCMaP

Klub mladých výtvarníkov

Termín : 4.7.2012

Miesto : Regionálna knižnica pri KCMaP

Obec Čierne Pole - Krajina neznáma

Termín : 7.-8.7.2012

Miesto : Obec Čierne Pole

XI. COPUS ART

Termín : 9.-13.7.2012

Miesto : Veľké Kapušany

Sirén - festival národností

Termín : 15.7.2012

Miesto : Obec Ptrukša

V. ROMAFEST 2012

Termín : 28.7.2012

Miesto : Amfiteáter Kráľovský Chlmec

Spievajúce Použie

Termín : 29.7.2012

Miesto : Kapušianske Kľačany