Aktuality

Svetlo - pohyb - priestor

31.10.2016 08:35
 

Pamäť na skle

31.08.2016 07:52
Dňa 16.9.2016 so začiatkom o 15:00 hodine sa v Regionálnej expozícii J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci uskutoční slávnostné...

Výstava "Zachráňme pred zabudnutím"

31.05.2016 09:11
Cieľom je vytvorenie  zbierky fotografií, ktoré po spracovaní a digitalizácii budú zachované pre budúce generácie....
1 | 2 | 3 >>

Obnovená muzeálna expozícia  Jozefa Mailátha  otvorí svoje brány na ul. Mailatha č.2 v Kráľovskom Chlmci!

 

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia je trojzložkovou kultúrno-vzdelávacou  inštitúciou Košického samosprávneho kraja, ktoré bolo založené v roku 2006. Venuje sa rozvoju kultúry a osvety v 47 obciach a 3 mestách Medzibodrožia a Použia. Inštitúcia pri rozvoji osvety spravuje aj regionálnu muzeálnu expozíciu a knižnicu.

Regionálna muzeálna expozície Jozefa Mailátha sídli od roku 2006 v pamiatkovej budove stavanej v eklektickom štýle, ktorú dal postaviť gróf  Jozef V. Mailáth v roku 1895. Jej poslaním je zhromažďovanie predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty ako súčasti kultúrneho dedičstva, vytvorenie podmienok na ich ochranu, využívanie a sprístupňovanie tak, aby prispievali k šíreniu poznatkov, vedeckému bádaniu a poznávaniu histórie, kultúry a prírody regiónov Medzibodrožia a Použia. V záujme naplnenia tejto vízie v spolupráci s mestom Cigánd došlo k vypracovaniu projektu s názvom „Dialóg múzeí“, ktorý bol predložený v Programe cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. K pôvodnému dvojčlennému partnerstvu pre implementáciu projektu - okresné mesto Cigánd a Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia sa ako projektový partner neskôr pridalo aj mesto Kráľovský Chlmec, keďže budova múzea je jeho majetkom.

Výstupom projektu je komplexne zrekonštruovaná budova s modernizovaným priestorovým členením interiéru, inovatívnou technickou vybavenosťou a muzeálnymi obsahmi.

V rámci prác sa v podkroví vytvorili priestory pre múzejnú pedagogiku a administratívu kultúrneho centra. Na prízemí východného krídla je umiestnená stála výstava s tematikou rodu Mailáthovcov a regulácie Bodrogu, Latorice a Tisy. V hlavnej prízemnej časti, tzv. veľkej sále sú vytvorené priestory pre dočasné výstavy. V západnom krídle je zariadená vedecká študovňa s muzeálnou knižnicou. Na prízemí dostala priestor výtvarná galéria. V suterénnych a pivničných miestnostiach sa nachádza Kráľovská vínna apotéka so stálou výstavou kráľovsko-chlmeckého vinohradníckeho regiónu. Nie menej dôležitou kapitolou projektu bolo aj odkúpenie nádvoria, čím sa areál múzea rozšíril o festivalový priestor s malým javiskom a upraveným parkoviskom.

Rekonštrukciou pamiatkovej budovy sa výrazne zvýšila vybavenosť inštitúcie v oblasti infraštruktúry a zároveň sa skvalitnil produkt kultúrnej turistiky na tematickej ceste Košického samosprávneho kraja „Via Vinaria“.

Projekt sa začal 1. júla 2013 a trval do konca októbra 2015, od decembra 2015 môžu záujemcovia navštíviť už obnovené múzeum.    

Sme presvedčení, že vďaka rozsiahlej rekonštrukcii, modernizácii a zapojeniu živej kultúry bude múzeum pre návštevníkom a turistov atraktívnejším a príťažlivejším. 

Srdečne Vás očakávame!  

 

Dialóg múzeí - pôvodný stav

Táto fotogaléria je prázdna.

Dialóg múzeí - nový stav

Táto fotogaléria je prázdna.

Tokajský festival 2016

Táto fotogaléria je prázdna.

Svätomartinský festival 2015

Táto fotogaléria je prázdna.